Sprawdzenie zasilacza bez komputera

Zastanawiałeś się jak, w prosty sposób sprawdzić czy zasilacz jest sprawny? Ten poradnik może Ci dać odpowiedź. Metoda ta jest przydatna zwłaszcza, gdy chcemy sprawdzić nowy zasilacz przed podłączeniem do komputera, lub wyeliminować go jako ewentualną przyczynę problemów z komputerem. Pamiętaj jednak, że ten tekst ten ma charakter informacyjny i wszystko co robisz, robisz na własną odpowiedzialność. Zachowaj maksymalną ostrożność podczas podłączania zasilacza. Do uruchomienia zasilacza „na krótko” potrzebny będzie metalowy spinacz biurowy, pozbawiony osłonki.

Sprawdzenie zasilacza bez komputera za pomocą spinacza biurowego to szybka i prosta metoda. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest upewnienie się, że wyłącznik zasilacza znajduje się w pozycji „0”.

Następnie należy odłączyć od zasilacza przewód zasilający i wyjąć go z gniazdka sieciowego.

Aby uruchomić zasilacz, musimy połączyć przewód synalu PS_ON (pin numer 16 na 24-pin wtyczce zasilającej), oraz dowolny przewód masy – najlepiej ten na pinie 17.

Rozwijamy spinacz i zginamy go w połowie na kształt litery „U”. Potem wsuwamy go w piny 16 (od zielonego przewodu) i17 (od czarnego przewodu).

Po wsunięciu spinacza we wtyczkę zasilającą jaszcze raz upewniamy się, czy wyłącznik zasilacza jest w pozycji „0”. Potem można podłączyć kabel zasilający do zasilacza.

Potem podłączamy ten sam kabel zasilający do gniazdka sieciowego (a najlepiej do listwy zasilającej, lub zasilacza UPS).

Przełączamy wyłącznik zasilacza na pozycję „1”. Jeżeli zasilacz jest sprawny – uruchomi się.

To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o najprostszą i najtańszą metodę sprawdzenia zasilacza. Ma ona taką wadę, że nie daje możliwości sprawdzenia poszczególnych napięć – do tego potrzebny jest miernik, lub tester do zasilaczy. Zagadnienie to poruszę w najbliższym czasie.